Energietransitie Breda

Op 20 februari jl. is een Green Deal gesloten tussen Stichting Platform BV Breda (waarvan 3B-O ook bestuurder is), gemeente Breda, B.O.M., Enpuls (Enexis) en Hezelaer Energy. Er is met elkaar afgesproken hoe het Bredase bedrijfsleven ondersteund kan worden bij de energietransitie. 

Voor BIZ 3B-O betekent dit dat wij op het BIZ 3B-O terrein i.s.m. Klimaatroute gaan starten met een traject om u ondersteuning te bieden bij de energietransitie en u zoveel mogelijk te ontzorgen.

KLIMAATROUTE
De komende periode zal u worden benaderd door de Klimaatroute. Klimaatroute biedt in opdracht van de gemeente Breda/Platform BV Breda gratis energieadviezen met begeleiding aan. De producten zijn globaal:

  • Besparingsscan
  • Scan voor zonnestroom op bedrijfsdak
  • Hernieuwbare electriciteit opgewekt in Breda
  • Participatie in Bredase duurzaamheidsprojecten
  • Verkoop aan uw opgewekte electriciteit aan Breda Energie

Voor vragen over deze aanpak en wilt u meer weten over de Klimaatroute, neem dan contact op met: 

Tevens verwijs ik u voor meer informatie naar bijgaande begeleidende brief van de gemeente Breda/Platform BV Breda.