Uitnodiging symposium Ondermijning

Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheden t.a.v. ondermijnende criminaliteit op bedrijventerrein 3B-O en BIZ Steenakker. Dit onderzoek is gedaan i.s.m. Platform BV Breda, 3B-O, gemeente Breda, politie en Avans Hogeschool.

Op 21 januari a.s. van 14.30-17.30 uur, locatie Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda, zullen zij hun analyse presenteren. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Ondermijnende activiteiten worden een steeds groter probleem in de samenleving Het risico dat u in aanmerking komt met dit soort activiteiten wordt steeds groter. We willen de bewustwording bij de ondernemers op de bedrijventerreinen vergroten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over ondermijning meldt u dat nu rechtstreeks aan voor het symposium via onderstaande link:

https://www.formdesk.com/omnismart/aanmeldlink21januari2020

Voor meer informatie over het programma verwijs ik u naar onderstaande uitnodiging: