Uitbreiding bewegwijzering Minervum & Moleneind

 In september 2018 is op Minervum de bewegwijzering op een groot aantal plaatsen op het bedrijventerrein uitgebreid en verbeterd. BIZ 3B-O heeft de gemeente gevraagd om te komen tot een verbetering van de bewegwijzering op Minervum door uitbreiding van het aantal borden. Dit plan is besproken met de gemeente en na een schouw ter plaatse is het plan geoptimaliseerd en voorgelegd aan de Nationale BewegwijzeringsDienst (NBD) die uiteindelijk het plan conform afspraak heeft uitgevoerd.

Ook op Moleneind Oost (Takkebijsters) en West (Urkstraat) is de bewegwijzering uitgebreid en is op de Urkstraat bedrijfsnummers ingevoerd.