Nieuwe welkomstborden op BIZ 3B-O bedrijventerrein

Nabij alle in- en uitgangen van het BIZ 3B-O staan nieuwe welkomstborden. Op deze borden staan al onze samenwerkingspartners vermeld. Met Securitas en politie dragen we zorg voor de veiligheid op de bedrijventerreinen, de gemeente is onze gespreks- en samenwerkingspartners aangaande alle zaken over de openbare ruimte, veiligheid, duurzaamheid, vergunningen, vragen ondernemers etc. en Platform BV Breda is de overkoepelde partner waar alle bedrijvenverenigingen in Breda zijn aangesloten. Zij fungeren als een kennisplatform en initiëren zichtbare projecten op de verschillende terreinen over stadsbrede thema’s die alle bedrijventerreinen aangaan. Dit doen zij  in samenwerking met de drie grote onderwijsinstellingen in Breda, zoals Avans Hogeschool, Breda University of Aplplied Sciences en het ROC West-Brabant.