Aan de slag met mobiliteit!

Doet u dat al? ‘Slimmer’ reizen en werken? Bijvoorbeeld stimuleren van fietsen onder uw medewerkers? Of het faciliteren van OV-reizen door dit 100% te vergoeden? Of het stimuleren om flexibeler te werken en te reizen door een cultuur van online vergaderen of dat af en toe thuiswerken normaal is?

Inzicht en aandacht voor uw medewerkersmobiliteit levert uw organisatie mogelijk kostenbesparingen en zeker een reductie op uw CO2 footprint én vitale medewerkers op. Een fietsende medewerker bespaart u immers per jaar 1,3 dagen ziekteverzuim! Bovendien verhoogt de medewerkerstevredenheid wanneer men meer keuzevrijheid en flexibiliteit krijgt ten aanzien van slimmer werken en reizen.

Interesse in een inspiratiegesprek? Het bestuur van 3B-O inventariseert i.s.m. Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) hoe dit onderwerp leeft onder haar leden en hoort graag uw reactie! Het BMN ondersteunt organisaties bij het slim regelen van hun mobiliteit. Of het nu gaat om het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid (vaak in relatie tot gezondheid, duurzaamheid en vitaliteit) of het nemen van concrete maatregelen. Heeft u interesse in een gesprek om verder te praten over mobiliteit binnen uw organisatie, mail dan naar Laura Martin via parkmanager@3b-o.nl.