Werkzaamheden en omleidingen Takkebijsters en Minervum

Begin 2020 wordt op de Bavelse Berg in Breda een zonnepark gerealiseerd. Om de opgewerkte stoom te leveren aan het netwerk moet er een kabelverbinding gerealiseerd worden tussen de Bavelse Berg en het 150kV station aan de Terheijdenseweg te Breda. Dit betekent dat door de werkzaamheden bedrijventerreinen Moleneind (Takkebijsters) en Minervum overlast kunnen ondervinden door de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat houden de werkzaamheden in?
Vanaf de Takkebijsters wordt langs de Tilburgeseweg een gestuurde boring gemaakt onder de A27 door om vervolgens de Tilburgseweg te kruisen richting Minervum. Op Minervum wordt de kabel aangelegd richting het nieuwe zonnepark op de Bavelse Berg.

TAKKEBIJSTERS STAAT GEPLAND VAN 5 TOT EN MET 20 MAART 2020
MINERVUM STAAT VOORALSNOG GEPLAND OP START: WEEK 13
en zullen circa 1,5 week in beslag nemen.

Hinder en overlast is onvermijdelijk om het werk veilig uit te kunnen voeren. Wij vragen uw begrip hiervoor. De BAM en Enexis proberen de hinder voor u als bedrijf en weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Daar waar nodig worden verschillende wegen afgesloten en worden er omleidingsroutes ter beschikking gesteld.

Bijgaand treft u de uitgebreide “bewonersbrief” over de werkzaamheden alsmede de afsluitingen en omleidingen aan.

Meer informatie
Enexis is het aanspreekpunt voor eventuele vragen of problemen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Dhr. Perry Kramers door een mail sturen naar perry.kramers@enexis.nl. Voor vragen over Enexis algemeen, contact met de klantenservice 088 857 7000. En bij storingen het storingsnummer 0800 9009.

Ook zal er een facebookpagina “Aanleg kabelroute Bavelseberg Breda” geopend worden om alle omwonenden snel en makkelijk te kunnen bereiken.