Save the date: 23 september 2021 Algemene ledenvergadering BIZ 3B-O

De eerstvolgende algemene ledenvergadering BIZ 3B-O staat gepland op:

Datum: donderdag 23 september 2021
Tijdstip: van 16.00-17.30 uur.
Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt nog.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Laura Martin via parkmanager@3b-o.nl.