Onderzoek gemeente Breda: parkeren vrachtwagen op bedrijventerreinen

De gemeente Breda onderzoekt de overlast op bedrijventerreinen die ontstaat door geparkeerde vrachtwagens. Dagelijks verplaatsen zich veel vrachtwagens in en rondom Breda. Een groot gedeelte van die vrachtwagens komt ook op de Bredase bedrijventerreinen. De gemeente Breda heeft de afgelopen tijd, vanuit verschillende hoeken, meldingen van overlast ten aanzien van vrachtwagen parkeren ontvangen. Middels deze enquête willen wij inzichtelijk maken hoe groot deze problematiek is en welke specifieke problemen zich op welke locaties voordoen.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen vragen zij uw medewerking. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten. De informatie die u geeft wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. U kunt de enquête tot dinsdag 9 juni 2020 invullen. Bij vragen over de enquête kunt u contact opnemen met onderzoek@breda.nl.
Om deel te nemen aan het onderzoek klikt u op de onderstaande link (u kunt er direct op klikken of de link kopiëren in uw internet browser): https://survey.enalyzer.com/?pid=sur2kik3.

Aan het eind van de enquête wordt gevraagd naar uw e-mailadres. Als u uw e-mailadres invult, ontvangt u te zijner tijd de resultaten van het onderzoek en wordt u op de hoogte gehouden van eventuele vervolgstappen.
Hieronder treft u voor de volledigheid de uitnodiging van de gemeente aan!